Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe in sodelovanja na spletni strani

Tudi naša spletna stran ima Splošne pogoje poslovanja, kot jih zahteva zakonodaja in dobre poslovne prakse. Naši Splošni pogoji varujejo vas in nas. Ne glede na pravice in dolžnosti, zapisane v pogojih, vsako težavo poskušamo rešiti v dobro vas, naših uporabnikov. V kolikor pri obisku našega spletnega mesta pride do napak ali nevšečnosti, vas prosimo, da se nam oglasite na info@drugo-mnenje.si. Verjamemo, da bomo skupaj našli ustrezno rešitev.

Obvestilo o zasebnosti: Varstvo in obdelava osebnih podatkov
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli uporabo osebnih podatkov, med drugim npr. tudi hrambo kontaktnih podatkov ter uporabo teh kontaktov za pošiljanje obvestil, novic oziroma kakšne druge komunikacije. Pri mojpsihoterapevt.si želimo biti glede zbiranja in načina obdelave vaših osebnih podatkov povsem transparentni. Upravljavec vaših osebnih podatkov je Proga d.o.o, Polje 363, 1000 Ljubljana, info@drugo-mnenje.si

Zavedamo se pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.
Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) na podlagi vaše oddane prijave.

Obseg in namen zbiranja osebnih podatkov
V kolikor ste se naročili na pregled, bomo vaše osebne podatke (elektronski naslov) uporabljali izključno za ta namen. Obdelava osebnih podatkov za ta namen temelji na vaši privolitvi skladno s 6. členom, tč. 1.a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Podatkov v nobenem primeru ne bomo pošiljali tretjim osebam. Za izvajanje obveščanja uporabljamo uveljavljeno avtomatizirano zunanjo platformo, katere delovanje je skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679 [GDPR].

Zavarovanje osebnih podatkov
Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Rok hrambe osebnih podatkov
Vaše osebne podatke bomo hranili za dobo treh let oziroma do vašega zahtevka po izbrisu.

Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete preko info@drugo-mnenje.si

Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki smo jo izvajali do trenutka preklica.

Omejitev odgovornosti
Spletno mesto je dostopno »takšno kot je«, zato podjetje Proga d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti: a) da bo dostop do spletnega mesta in storitev deloval nemoteno, varno in brez napak b) da bodo spletno mesto in storitve zadovoljili vaše potrebe c) da bodo informacije pridobljene iz spletnega mesta in storitev učinkovite, zanesljive in točne d) da bo kvaliteta informacij, ki je pridobljena na spletnem mestu ali storitev, uresničila vaša pričakovanja.
V nobenem primeru Proga d.o.o. in izvajalci storitve ne odgovarjajo za morebitno nastalo škodo ali izgubljeni dobiček, ki izhaja iz uporabe naših storitev, spletnega mesta ali vsebine. Če ste nezadovoljni s storitvami, vsebino na spletni strani ali s Splošnimi pogoji, predlagamo, da se obrnete na nas ali da prenehate z uporabo spletnega mesta.

Končna določila
Vsi morebitni spori, ki bi nastali med uporabnikom in izvajalcem storitve, se rešujejo na sodišču v Ljubljani.
Uporabnik ob naročilu storitve potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

Spremembe pogojev
Pridržujemo si pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. Uporaba naših storitev predstavlja vaše soglasje k spremembam, ki smo jih naredili. Datum zadnjih sprememb je naveden na koncu tega dokumenta.

Stik z nami
Cenimo vaše mnenje v zvezi s spletnim mestom in ponujenimi storitvami in vas vabimo, da nas kontaktirate z vprašanji in predlogi izboljšav. Poskrbeli bomo, da bodo vaša sporočila dosegla prave ljudi. Vaš e-poštni naslov se ne bo uporabljal za namene, ki niso v skladu z našo politiko zasebnosti.

Vabimo vas, da nas kontaktirate na info@drugo-mnenje.si. Z veseljem in zanimanjem vam bomo prisluhnili, saj želimo, da smo v storitvi najboljši.

Pogoji poslovanja veljajo od oktobra 2019 dalje.