Skip to content

Rezervirajte svoj termin s strokovnjaki centra Being Myself

V Slovenijo prihaja tim strokovnjakov na področju terapevtskega dela z otroki z motnjo na avtističnem spektru (MAS) in njihovimi družinami iz centra Being Myself (Piatra Neamt, Romunija). Center ima več ko 10 letno tradicijo sprejemanja otrok z MAS in njihovih družin v intenzivne terapevtske obravnave, izobraževanja terapevtov za delo z otroci z MAS in spremljava udeležencev na domu.

Sinzi

Sînziana Burcea

Sinzi je ustanoviteljica in strokovni vodja tima centra The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family Being MySelf

Bogdan

Bogdan-Andrei Ciofoaia

Bogdan je del mobilne enote Being MySelf, ki na domovih obiskuje otroke z MAS in z njimi ter njihovimi družinami izvaja terapevtsko delo. 

Silvia

Silvia Salgau-Anitei

Silvia kot del tima Being MySelf izvaja intenzivne terapevtske programe za otroke z MAS in njihove družine.

Sînziana Burcea je ustanoviteljica in strokovni vodja tima centra “The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family-Being MySelf”, Piatra Neamț, Romunija (2009). Svojo izobraževalno pot je pričela na Fakulteti za Psihologijo in Socialno delo (Lasi, Romunija), kjer je leta 2000 diplomirala. Nadaljevala je z magisterijem iz družinske psihoterapije in ocenjevanja v klinični praksi (2009). Znanje je dopolnila z uvodnim tečajem iz nevrolingvističnega programiranja (NLP Practitioner Training – 2007). V letu 2018 je zaključila usposabljanje za strukturirano analizo in obravnavo govorne apraksije (VML metoda, dr. Elad Vashdi) za odpravljanje verbalne apraksije pri otrocih z motnjo na avtističnem spektru (MAS).

V času svojega izobraževanja (2002) je pridobila akreditacijo za organizacijo in izvedbo tečajev za starševstvo in pridobila izkušnje za trening ter vodenje starševskih skupin. Nato je postala asistentka na Fakulteti za Psihologijo – UPPA, Lasi (2004) in je opravljala delo koordinatorke študentov za specializirane prakse. V letu 2006 se je usposabljala v Izraelskem centru Mifne in je trenutno v procesu, da postane Mifne terapevt. Sînziana predava in vodi raznolika usposabljanja (tečaj za starše otrok z MAS, razvojne tečaje za otroke, specializirane tečaje o avtizmu, seminarje, delavnice) in se kot govorka udeležuje konferenc.

Sînziana ima več kot 17 let terapevtskih izkušenj z otroki z MAS in 11 let, odkar je v Romuniji uvedla koncept celostnega pristopa k otroku z MAS, ki obravnava otroka in njegovo družino kot celoto. Sînziana Burcea je specializirana v zgodnji intenzivni negi otroka z MAS, družinski terapiji; individulani terapiji, partnerski terapiji ter terapiji med brati in sestrami.

Od ustanovitve centra ima Sînziana za seboj leta poglobljenega študija in raziskovanja problematike avtizma. Opravila je več tisoč ur kliničnega opazovanja otrok z MAS in njihovih družinskih članov. Do sedaj je bilo v centru na intenzivni intervenciji, ki jih je vodila Sînziana, že več kot 100 družin pri katerih so bili doseženi izjemni rezultati. Terapevtski center, čigar tim šteje 10 izkušenih specialistov za zgodnjo intervencijo pri otrocih z MAS, je trenutno v izobraževalnem postopku za akreditacijo s strani utemeljiteljice metode Mifne, dr. Hanna Alonim, za pridobitev naziva Mifne Center Romunija.

Bogdan-Andrei Ciofoaia je diplomiral iz Psihologje na univerzi Alexandru Loan Cuza v Lasiju, Romunija. Svoje znanje je nadgradil na izobraževanju dr. Elad Vashdi o strukturirani analizi in obravnavi govorne apraksije pri otrocih (VML metoda) ter drugimi tečaji in seminarji.

Ima 7 let delovnih izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). Leta 2012 se je priključil mobilni enoti Being MySelf, ki obiskuje otroke z MAS na njihovih domovih, kjer z njimi izvaja terapevtsko delo. Istega leta je postal tudi mediator za otroke z MAS v osnovni šoli, kjer sodeluje tudi pri pripravi prilagojenih šolskih domačih nalog. Leta 2016 se je pridružil timu Being MySelf, medtem, ko nadaljuje svoje delo v mobilni enoti. Leta 2017 je pričel s terapevtskim delom z otroki z apraksijo in tudi otroki z MAS in apraksijo. V času delovanja na centru je izvajal delavnice za osebni razvoj namenjene otrokom, preko katerih je potekala integracija otrok s posebnimi potrebami v tipično otroško skupino.   

Silvia Salgau-Anitei je diplomirala iz psihologije na univerzi Spiru Haret v Bukarešti, Romunija. Svojo izobraževalno pot je nadaljevala na Inštitutu za Adlerijansko Psihologijo in Psihoterapijo (Romunija), kjer je zaključila svoj študij.

Ima 10 let izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). S svojim znanjem in tehnikami podpre otroka z MAS, da lahko doseže svoj potencial na senzoričnem, kognitivnem, čustvenem, socialnem in izobraževalnem področju. Ukvarja se tudi z različnimi motnjami, ki so običajno povezane s MAS – motnje v koncentraciji, OCD, anksioznost, verbalne in motorične apraksije.

Poleg tega deluje tudi kot mediatorka za otroke z MAS pri integraciji v izobraževalni sistem (vrtec in šolo), kjer uspešno sodeluje z vzgojitelji in učitelji. Svoje znanje je dopolnila tudi s metodo VML na izobraževanju pri dr. Elad Vashdi.

Leta 2013 se je pridružila timu Being MySelf s katerim izvajajo intenzivne terapevtske programe za otroke z MAS in njihove družine. V teh letih je pridobila izkušnje iz svetovanja staršem, ki imajo otroka z MAS ter izkušnje psihoterapevtskega dela s posameznikom, parom ali družino. Trenutna ima v timu vlogo vodje in skrbi za odnos z družino, tako pripravlja poročila in svetovanje družini na dolgi rok.

Njeno poslanstvo na tem področju in znotraj tima je, da z dosedanjimi izkušnjami, vrednotami in veščinami vpliva na spremembo perspektive na otroka z MAS in njegove družine. S tem pristopom pripomore pri postavljanju okvirjev za postopno osebnostno rast ter navdihuje in spodbuja ljudi, da definirajo in dosežejo svoj namen.

Sînziana Burcea je ustanoviteljica in strokovni vodja tima centra “The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family-Being MySelf”, Piatra Neamț, Romunija (2009). Svojo izobraževalno pot je pričela na Fakulteti za Psihologijo in Socialno delo (Lasi, Romunija), kjer je leta 2000 diplomirala. Nadaljevala je z magisterijem iz družinske psihoterapije in ocenjevanja v klinični praksi (2009). Znanje je dopolnila z uvodnim tečajem iz nevrolingvističnega programiranja (NLP Practitioner Training – 2007). V letu 2018 je zaključila usposabljanje za strukturirano analizo in obravnavo govorne apraksije (VML metoda, dr. Elad Vashdi) za odpravljanje verbalne apraksije pri otrocih z motnjo na avtističnem spektru (MAS).

V času svojega izobraževanja (2002) je pridobila akreditacijo za organizacijo in izvedbo tečajev za starševstvo in pridobila izkušnje za trening ter vodenje starševskih skupin. Nato je postala asistentka na Fakulteti za Psihologijo – UPPA, Lasi (2004) in je opravljala delo koordinatorke študentov za specializirane prakse. V letu 2006 se je usposabljala v Izraelskem centru Mifne in je trenutno v procesu, da postane Mifne terapevt. Sînziana predava in vodi raznolika usposabljanja (tečaj za starše otrok z MAS, razvojne tečaje za otroke, specializirane tečaje o avtizmu, seminarje, delavnice) in se kot govorka udeležuje konferenc.

Sînziana ima več kot 17 let terapevtskih izkušenj z otroki z MAS in 11 let, odkar je v Romuniji uvedla koncept celostnega pristopa k otroku z MAS, ki obravnava otroka in njegovo družino kot celoto. Sînziana Burcea je specializirana v zgodnji intenzivni negi otroka z MAS, družinski terapiji; individulani terapiji, partnerski terapiji ter terapiji med brati in sestrami.

Od ustanovitve centra ima Sînziana za seboj leta poglobljenega študija in raziskovanja problematike avtizma. Opravila je več tisoč ur kliničnega opazovanja otrok z MAS in njihovih družinskih članov. Do sedaj je bilo v centru na intenzivni intervenciji, ki jih je vodila Sînziana, že več kot 100 družin pri katerih so bili doseženi izjemni rezultati. Terapevtski center, čigar tim šteje 10 izkušenih specialistov za zgodnjo intervencijo pri otrocih z MAS, je trenutno v izobraževalnem postopku za akreditacijo s strani utemeljiteljice metode Mifne, dr. Hanna Alonim, za pridobitev naziva Mifne Center Romunija.

Bogdan-Andrei Ciofoaia je diplomiral iz Psihologje na univerzi Alexandru Loan Cuza v Lasiju, Romunija. Svoje znanje je nadgradil na izobraževanju dr. Elad Vashdi o strukturirani analizi in obravnavi govorne apraksije pri otrocih (VML metoda) ter drugimi tečaji in seminarji.

Ima 7 let delovnih izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). Leta 2012 se je priključil mobilni enoti Being MySelf, ki obiskuje otroke z MAS na njihovih domovih, kjer z njimi izvaja terapevtsko delo. Istega leta je postal tudi mediator za otroke z MAS v osnovni šoli, kjer sodeluje tudi pri pripravi prilagojenih šolskih domačih nalog. Leta 2016 se je pridružil timu Being MySelf, medtem, ko nadaljuje svoje delo v mobilni enoti. Leta 2017 je pričel s terapevtskim delom z otroki z apraksijo in tudi otroki z MAS in apraksijo. V času delovanja na centru je izvajal delavnice za osebni razvoj namenjene otrokom, preko katerih je potekala integracija otrok s posebnimi potrebami v tipično otroško skupino.   

Silvia Salgau-Anitei je diplomirala iz psihologije na univerzi Spiru Haret v Bukarešti, Romunija. Svojo izobraževalno pot je nadaljevala na Inštitutu za Adlerijansko Psihologijo in Psihoterapijo (Romunija), kjer je zaključila svoj študij.

Ima 10 let izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). S svojim znanjem in tehnikami podpre otroka z MAS, da lahko doseže svoj potencial na senzoričnem, kognitivnem, čustvenem, socialnem in izobraževalnem področju. Ukvarja se tudi z različnimi motnjami, ki so običajno povezane s MAS – motnje v koncentraciji, OCD, anksioznost, verbalne in motorične apraksije.

Poleg tega deluje tudi kot mediatorka za otroke z MAS pri integraciji v izobraževalni sistem (vrtec in šolo), kjer uspešno sodeluje z vzgojitelji in učitelji. Svoje znanje je dopolnila tudi s metodo VML na izobraževanju pri dr. Elad Vashdi.

Leta 2013 se je pridružila timu Being MySelf s katerim izvajajo intenzivne terapevtske programe za otroke z MAS in njihove družine. V teh letih je pridobila izkušnje iz svetovanja staršem, ki imajo otroka z MAS ter izkušnje psihoterapevtskega dela s posameznikom, parom ali družino. Trenutna ima v timu vlogo vodje in skrbi za odnos z družino, tako pripravlja poročila in svetovanje družini na dolgi rok.

Njeno poslanstvo na tem področju in znotraj tima je, da z dosedanjimi izkušnjami, vrednotami in veščinami vpliva na spremembo perspektive na otroka z MAS in njegove družine. S tem pristopom pripomore pri postavljanju okvirjev za postopno osebnostno rast ter navdihuje in spodbuja ljudi, da definirajo in dosežejo svoj namen.

Mnenja

Z bolj jasno sliko kaj se s sinom dogaja, je prišel tudi optimizem, dodatna odločnost in razumevanje kako mu pomagati. Vse to se je odrazilo posredno in neposredno tudi na sinu, kar je sčasoma botrovalo tudi spremenjenemu odzivu njega samega do ljudi in okolice.
K in B
Ljubljana

Naše storitve

Strokovnjaki centra Being Myself bodo ponudili svoje znanje družinam z otrokom z MAS, ki bi potrebovale in si želele svetovanja. Zaradi specifičnih znanj, ki jih imajo strokovnjaki, smo starost otroka z MAS, ki je primeren za pregled omejili na zgornjo mejo desetih let.

Center Being Myself uporablja integrativni celostni pristop, zatorej bo svetovanje namenjeno staršem. Na pregledu bodo prisotni 2-3 terapevti iz tima strokovnjakov iz Romunije, ki se bodo ukvarjali z otrokom z MAS in se hkrati pogovarjali s starši. Pregled traja dve uri in pol.

Za obisk je potrjena diagnoza MAS sicer priporočljiva, ni pa nujno potrebna.

Svetovanje lahko pomaga tudi staršem, kjer obstaja sum na MAS pri njihovem otroku.

Uvodni pregled

Čas trajanja: dve uri in pol
Cena pregleda: 300 €
Čas izdaje pisnega poročila: 14 dni

Okvirni potek pregleda:
  • Začetni razgovor z družino – zgodnji razvoj (biografsko), ocena trenutnega stanja otroka, simptomov, trenutnega zdravljenja ali terapije. Ocena težav in potreb staršev;
  • opazovanje otroka v interakciji s terapevtom iz našega strokovnega tima. Na kakšen način otrok sprejema neznano osebo v njegovi bližini, model navezanosti, način igre, reakcijo na spremembe, posnemanje, komunikacijo in kognitivne spretnosti;
  • zaključna razprava z družino v obliki svetovanja, ki bo vsebovalo priporočila, nasvete in navade, ki bi jih družina lahko spremenila ali prilagodila otrokovim potrebam.
Na pregled lahko družina povabi tudi strokovnjake, ki sodelujejo pri vzgoji otroka ali terapevte, s katerimi sodelujejo.
V dveh tednih po obisku prejmete pisno poročilo z ugotovitvami in nasveti strokovnjakov. Uporabite ga lahko za lastno evidence ali priložite v vpogled drugim strokovnjakom.

Kontrolni pregled

Čas trajanja: dve uri in pol
Cena pregleda: 280 €
Čas izdaje pisnega poročila: 14 dni

Okvirni potek pregleda:

  • Razgovor s starši z namenom opredelitve družinskih potreb (problematične situacije);
  • povratne informacije za starše in terapevte, če je potrebno (z opazovanjem njihove interakcije z otrokom);
  • srečanje in pogovor s celotnim timom, da bi ponudili rešitve za kakršne koli težave in si zastavili cilje za prihodnost
Na pregled lahko družina povabi tudi strokovnjake, ki sodelujejo pri vzgoji otroka ali terapevte, s katerimi sodelujejo.
V dveh tednih po obisku prejmete pisno poročilo z ugotovitvami in nasveti strokovnjakov. Uporabite ga lahko za lastno evidence ali priložite v vpogled drugim strokovnjakom.

Kontrolni pregledi so namenjeni družinam, ki so že obiskale svetovanje ali pa družinam, ki so se udeležile intenzivnega programa v Romuniji. Namenjen je pregledu otroka z MAS, oceni njegovega nepredka in svetovanju nadaljnih korakov staršem in na željo staršev tudi terapevtom.

Kaj od obiska lahko pričakujem?

Česa od obiska ne morem pričakovati?

Credit Card Processing

Use our secure PCI - compliant flat-rare card processing service or bring

Inventory Management

Use our secure PCI - compliant flat-rare card processing service or bring

Actionable Analytics

Use our secure PCI - compliant flat-rare card processing service or bring