Koncept centra Being MySelf

Terapevtski center Being MySelf

deluje v Romuniji že 10 let

Njihovo polno ime je

“The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family – Being MySelf”

(v prevodu Celostni terapevtski center za intenzivno zgodnjo obravnavo avtističnega otroka in njegove družine – Being MySelf).

Usmeritev centra sloni na celostni sistemstemski obravnavi otroka, zato vključuje celo družino, tako starše kot sorojence. Terapevti v centru delajo v močno povezanem timu in imajo znanja iz različnih področij (klinična psihologija, psihoterapija, specialna pedagogika, delovna terapija,…).

Pridobivajo si nova znanja povezana z aktualnimi metodami iz tujine, kot so:

Center Being MySelf je pridobil na mednarodni prepoznavnosti tudi v povezavi z dr. Hanno Alonim, ustanoviteljico in direktorico centra MIFNE v Izraelu, ki je trenutno ena naujspešnejših metod za zgodnjo intervencijo z otroki z MAS.

Trenutno je v procesu preobrazbe, da bi postal prvi center MIFNE v Romuniji in eden izmed redkih na svetu.

Njihov terapevtski pristop je igralna terapija, katera na neinvaziven in prilagodljiv način omogoči otroku primereno metodo za doseganje terapevtskih ciljev.

V centru Being MySelf se celo leto odvijajo tri tedenske intenzivne terapevtske intervencije, v katerih so udeležene cele družine z otrokom z motnjo na avtisticnem spektru (MAS) do šestega leta starosti.

Ukvarjajo se s pomembnimi terapevtskimi cilji, kot je npr. vzpoztavljanje varne navezanosti med družinskimi člani. Ne zanemarjajo pa tudi osnovnih aspektov, ki so pomembni za zdrav razvoj otroka in njegove samopodobe, kot so hranjenje, uporaba stranišča, itd.

Več o centru Being MySelf  lahko prebereta na spletni strani centra.

Ekipa strokovnjakov

Sinzi

Sînziana Burcea

Sinzi je ustanoviteljica in strokovni vodja tima centra The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family Being MySelf

Sînziana Burcea je ustanoviteljica in strokovni vodja tima centra “The Early Intensive Center for the Autistic Child and His Family-Being MySelf”, Piatra Neamț, Romunija (2009). Svojo izobraževalno pot je pričela na Fakulteti za Psihologijo in Socialno delo (Lasi, Romunija), kjer je leta 2000 diplomirala. Nadaljevala je z magisterijem iz družinske psihoterapije in ocenjevanja v klinični praksi (2009). Znanje je dopolnila z uvodnim tečajem iz nevrolingvističnega programiranja (NLP Practitioner Training – 2007). V letu 2018 je zaključila usposabljanje za strukturirano analizo in obravnavo govorne apraksije (VML metoda, dr. Elad Vashdi) za odpravljanje verbalne apraksije pri otrocih z motnjo na avtističnem spektru (MAS).

V času svojega izobraževanja (2002) je pridobila akreditacijo za organizacijo in izvedbo tečajev za starševstvo in pridobila izkušnje za trening ter vodenje starševskih skupin. Nato je postala asistentka na Fakulteti za Psihologijo – UPPA, Lasi (2004) in je opravljala delo koordinatorke študentov za specializirane prakse. V letu 2006 se je usposabljala v Izraelskem centru Mifne in je trenutno v procesu, da postane Mifne terapevt. Sînziana predava in vodi raznolika usposabljanja (tečaj za starše otrok z MAS, razvojne tečaje za otroke, specializirane tečaje o avtizmu, seminarje, delavnice) in se kot govorka udeležuje konferenc.

Sînziana ima več kot 17 let terapevtskih izkušenj z otroki z MAS in 11 let, odkar je v Romuniji uvedla koncept celostnega pristopa k otroku z MAS, ki obravnava otroka in njegovo družino kot celoto. Sînziana Burcea je specializirana v zgodnji intenzivni negi otroka z MAS, družinski terapiji; individulani terapiji, partnerski terapiji ter terapiji med brati in sestrami.

Od ustanovitve centra ima Sînziana za seboj leta poglobljenega študija in raziskovanja problematike avtizma. Opravila je več tisoč ur kliničnega opazovanja otrok z MAS in njihovih družinskih članov. Do sedaj je bilo v centru na intenzivni intervenciji, ki jih je vodila Sînziana, že več kot 100 družin pri katerih so bili doseženi izjemni rezultati. Terapevtski center, čigar tim šteje 10 izkušenih specialistov za zgodnjo intervencijo pri otrocih z MAS, je trenutno v izobraževalnem postopku za akreditacijo s strani utemeljiteljice metode Mifne, dr. Hanna Alonim, za pridobitev naziva Mifne Center Romunija.

Bogdan

Bogdan-Andrei Ciofoaia

Bogdan je del mobilne enote Being MySelf, ki na domovih obiskuje otroke z MAS in z njimi ter njihovimi družinami izvaja terapevtsko delo. 

Bogdan-Andrei Ciofoaia je diplomiral iz Psihologje na univerzi Alexandru Loan Cuza v Lasiju, Romunija. Svoje znanje je nadgradil na izobraževanju dr. Elad Vashdi o strukturirani analizi in obravnavi govorne apraksije pri otrocih (VML metoda) ter drugimi tečaji in seminarji.

Ima 7 let delovnih izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). Leta 2012 se je priključil mobilni enoti Being MySelf, ki obiskuje otroke z MAS na njihovih domovih, kjer z njimi izvaja terapevtsko delo. Istega leta je postal tudi mediator za otroke z MAS v osnovni šoli, kjer sodeluje tudi pri pripravi prilagojenih šolskih domačih nalog. Leta 2016 se je pridružil timu Being MySelf, medtem, ko nadaljuje svoje delo v mobilni enoti. Leta 2017 je pričel s terapevtskim delom z otroki z apraksijo in tudi otroki z MAS in apraksijo. V času delovanja na centru je izvajal delavnice za osebni razvoj namenjene otrokom, preko katerih je potekala integracija otrok s posebnimi potrebami v tipično otroško skupino.   

Silvia

Silvia Salgau-Anitei

Silvia kot del tima Being MySelf izvaja intenzivne terapevtske programe za otroke z MAS in njihove družine.

Silvia Salgau-Anitei je diplomirala iz psihologije na univerzi Spiru Haret v Bukarešti, Romunija. Svojo izobraževalno pot je nadaljevala na Inštitutu za Adlerijansko Psihologijo in Psihoterapijo (Romunija), kjer je zaključila svoj študij.

Ima 10 let izkušenj z otroki z motnjami na avtističnem spektru (MAS). S svojim znanjem in tehnikami podpre otroka z MAS, da lahko doseže svoj potencial na senzoričnem, kognitivnem, čustvenem, socialnem in izobraževalnem področju. Ukvarja se tudi z različnimi motnjami, ki so običajno povezane s MAS – motnje v koncentraciji, OCD, anksioznost, verbalne in motorične apraksije.

Poleg tega deluje tudi kot mediatorka za otroke z MAS pri integraciji v izobraževalni sistem (vrtec in šolo), kjer uspešno sodeluje z vzgojitelji in učitelji. Svoje znanje je dopolnila tudi s metodo VML na izobraževanju pri dr. Elad Vashdi.

Leta 2013 se je pridružila timu Being MySelf s katerim izvajajo intenzivne terapevtske programe za otroke z MAS in njihove družine. V teh letih je pridobila izkušnje iz svetovanja staršem, ki imajo otroka z MAS ter izkušnje psihoterapevtskega dela s posameznikom, parom ali družino. Trenutna ima v timu vlogo vodje in skrbi za odnos z družino, tako pripravlja poročila in svetovanje družini na dolgi rok.

Njeno poslanstvo na tem področju in znotraj tima je, da z dosedanjimi izkušnjami, vrednotami in veščinami vpliva na spremembo perspektive na otroka z MAS in njegove družine. S tem pristopom pripomore pri postavljanju okvirjev za postopno osebnostno rast ter navdihuje in spodbuja ljudi, da definirajo in dosežejo svoj namen.

Irena

Irena Valdeś

Irena je likovna terapevtka, ki s centrom Being MySelf sodeluje kot pomoč slovenskim družinam z otroki na avtističnem spektru in njihovim terapevtom.

Irena Valdeś je likovna terapevta. Svoj magisterij je končala v Nemčiji (Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn).

Ima sedem let delovnih izkušenj z delom z otroki in mladostniki z različnimi potrebami psihoterapevtske pomoči. Med njimi tudi otroki in mladostniki na avtističnem spektru.

Irena Valdeś je bila zunanja strokovna sodelovka Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani. Delo zunanje strokovne sodelovke opravlja tudi na Waldorfski šoli Ljubljana.

Poleg strokovne prakse tudi predava in predstavlja likovno terapijo po Sloveniji na inšitucijah kot so Univerzitetna psihitarična klinika Ljubljana, Univerza Ljubljana (Filozofska fakulteta-Oddelek za Psihologijo, Fakulteta za socialno delo), Narodna galerija Ljubljana idr.

S centrom Being MySelf Romunija sodeluje od leta 2016, predvsem v organizacijski kapaciteti pomoči slovenskim družinam z otroki na avtističnem spektru in njihovim terapevtom.

Deluje kot strokovni vodja v Progi d.o.o., kjer poleg ponujanja terapevtskih storitev skrbi za razvoj strokovnih vsebin na področju zdravstva.

Bine

Bine Zagorc

Bine je zdravstveni psiholog, ki s centrom Being MySelf sodeluje kot pomoč slovenskim družinam z otroki na avtističnem spektru in njihovim terapevtom.

Bine Zagorc je zdravstveni psiholog, ki je zaključil svoj študij BSc v Veliki Britaniji (Middelsbrough Univesity,Middelsbrough).

Kot direktor Proge d.o.o. ima devet let delovnih izkušenj uspešnega vodenja družinskega podjetja, kateremu odpira nova strokovna področja delovanja v sektorju zdravstvenih storitev s poudarkom na vzpostavljanju psihološkega zdravja.

Redno se udeležuje narodnih in mednarodnih konferenc na področju psihološkega zdravja z namenom razvoja sistemskih rešitev tako v preventivnih kot tudi kurativnih programih.

S centrom Being MySelf Romunija sodeluje od leta 2016, predvsem v organizacijski kapaciteti pomoči slovenskim družinam z otroki na avtističnem spektru in njihovim terapevtom.